Λάκης Βασιλειάδης: Ερώτηση στη Βουλή για το αγροτικό ρεύμα

Ερώτηση για το αγροτικό ρεύμα κατέθεσε στη Βουλή, ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Λάκης Βασιλειάδης. Ο Βουλευτής θίγει το σημαντικό για τον αγροτικό κόσμο ζήτημα των ρυθμίσεων οφειλών προς της ΔΕΗ.

Ειδικότερα, αναφέρει πως λόγω έλλειψης υποδομών οι αγρότες είναι αναγκασμένοι να πληρώνουν μεγάλα ποσά σε ηλεκτρικό ρεύμα για την άρδευση των καλλιεργειών τους από γεωτρήσεις. Συχνά και λόγω του ιδιαίτερου κύκλου των αγροτικών εργασιών, αδυνατούν να αποπληρώσουν στην ώρα τους τις οφειλές τους. Από τη στιγμή λοιπόν όπου καταγγελθεί η σύμβαση με τη ΔΕΗ, θα πρέπει να καταβάλουν το σύνολο των οφειλών για να ξαναδουλέψουν.

Ο Λάκης Βασιλειάδης απευθύνει ερώτηση προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ως προς τη βούληση της Κυβέρνησης για ένα νέο πλαίσιο ρυθμίσεων των οφειλών με διακανονισμό πληρωμών.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

«ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Κ. Χατζηδάκη, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Μ. Βορίδη

Θέμα: Ρυθμίσεις οφειλών προς τη ΔΕΗ από αγροτικά τιμολόγια

Ο ετήσιος κύκλος εργασιών των αγροτών και γενικά των παραγωγών του πρωτογενούς τομέα διαφέρει σε σχέση με άλλους τομείς της οικονομίας. Ειδικότερα ως προς το ζήτημα της ενέργειας για άρδευση καλλιεργειών, οι αγρότες είναι αναγκασμένοι να επωμιστούν το μεγάλο κόστος ηλεκτρικού ρεύματος την περίοδο εκείνη του χρόνου όπου δεν εισπράττουν έσοδα. Αυτό δημιουργεί ένα προφανές πρόβλημα ρευστότητας. Εάν μάλιστα λάβουμε υπόψη το υψηλό κόστος της απαιτούμενης ενέργειας, το οποίο μπορεί να ανέλθει σε μερικές χιλιάδες ευρώ για μια μεσαία καλλιέργεια, τότε αντιλαμβανόμαστε τη δυσμενή θέση στην οποία έρχονται ετησίως οι καλλιεργητές. Το κόστος αυτό παρατηρούμε ότι αυξάνεται τα τελευταία χρόνια λόγω της λειψυδρίας, της απουσίας τακτικών βροχοπτώσεων και άλλων επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος.

Με δεδομένο επίσης ότι η πλειοψηφία των αγροτών χρησιμοποιεί γεωτρήσεις, λόγω έλλειψης υποδομών όπως υδροηλεκτρικά φράγματα, παρατηρούμε συχνά αδυναμία τους να αποπληρώσουν έγκαιρα τις οφειλές τους προς τη ΔΕΗ με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αφενός χρέη και απώλεια εσόδων για τη δημόσια επιχείρηση, αφετέρου επιπρόσθετο κόστος, λόγω προσαυξήσεων, και ταλαιπωρία για τους παραγωγούς.

Με το σημερινό ισχύον πλαίσιο, από τη στιγμή που αδυναμία πληρωμής αγροτικού τιμολογίου οδηγήσει σε καταγγελία της σύμβασης, αυτή δεν μπορεί να επανέλθει αν δεν προηγηθεί η αποπληρωμή του ποσού στο σύνολό του. Μια ειδική, ευνοϊκή και δίκαιη αντιμετώπιση του ζητήματος από την πολιτεία, όπως διακανονισμός πληρωμών και ευέλικτο πλαίσιο ρυθμίσεων οφειλών για αγροτικά τιμολόγια βάσει εποχικότητας, θα μπορούσε να ωφελήσει και το Δημόσιο, διοικητικά και οικονομικά, και τους καταναλωτές και την οικονομία, συνέπεια της μείωσης του κόστους παραγωγής. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει κίνδυνος να μη μπορέσουν να καλλιεργήσουν παραγωγοί οι οποίοι σήμερα, μετά τη διακοπή της σύμβασης, δεν μπορούν να επανέλθουν και να ρυθμίσουν τις οφειλές τους.

Συνεπώς, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1.Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε ώστε να διευκολυνθούν βάσει εποχικότητας οι ρυθμίσεις οφειλών προς τη ΔΕΗ από αγροτικά τιμολόγια;

Ο ερωτών Βουλευτής

Βασίλειος Βασιλειάδης»

Σχόλια