Τροπολογία Γιώργου Καρασμάνη για συμψηφισμό ασφαλιστικών εισφορών με οφειλόμενες αποζημιώσεις σε πληγέντες παραγωγούς

Στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, ο Γιώργος Καρασμάνης επανέφερε για ακόμη μια φορά το δίκαιο αίτημα των αγροτών μας, να συμψηφίζονται οι ασφαλιστικές τους εισφορές με αποζημιώσεις που τους οφείλονται.

Πολύ περισσότερο, όπως υπογράμμισε, όταν πρόκειται για αγρότες Νομών που κηρύσσονται σε κατάστασης έκτακτης ανάγκης, όπως ακριβώς συνέβη πέρσι στις 10 Ιουλίου μετά από τυφώνα συνοδευόμενο από σφοδρή χαλαζόπτωση που κατέστρεψε ολοσχερώς τις καλλιέργειες του Νομού Πέλλας και οι παραγωγοί, χωρίς εισόδημα πλέον, αδυνατούν να πληρώσουν τις εισφορές τους. Όπως άλλωστε συνέβη και με τους Νομούς Ημαθίας και Χαλκιδικής.

Ο Υπουργός Μάκης Βορίδης είχε βέβαια ενημερωθεί για το συγκεκριμένο θέμα από την προ δεκαημέρου σχετική τοποθέτηση στη Βουλή του Γιώργου Καρασμάνη, όπως και σε κατ’ ιδίαν συνάντησή τους λίγες μέρες νωρίτερα – οπότε και ο πρώην Υπουργός του δήλωσε ότι θα καταθέσει σχετική τροπολογία την οποία και κατέθεσε σήμερα – με τον κ. Βορίδη να επιδεικνύει κατανόηση στο αίτημα των παραγωγών και διάθεση να δώσει λύση.

Η Τροπολογία θα συζητηθεί την επόμενη βδομάδα στην Ολομέλεια της Βουλής

Παρατίθεται το πλήρες κείμενο της Τροπολογίας Καρασμάνη:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ  ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

«Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την προτεινόμενη τροπολογίας τροποποιείται το  άρθρο 11 προκειμένου να   αποσαφηνισθεί  η έννοια του όρου «ασφαλιστική ενημερότητα» και συνδέεται   η καταβολή των αποζημιώσεων με την καταβολή  των καθυστερούμενων ή  ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς από προς ασφαλισμένους αγρότες. Προβλέπεται προς  οι  διατάξεις προς παρ. 2 του άρθρου 11 να  ισχύουν  και για αποζημιώσεις που   οφείλει  ο ΕΛ.Γ.Α. στον παραγωγό δηλαδή  παρέχεται η δυνατότητα εξουσιοδότησης του   υπόχρεου παραγωγού προς τον ΕΛ.Γ.Α.,  αν αδυνατεί   για οποιονδήποτε λόγο να καταβάλει το σύνολο ή μέρος προς οφειλής του, να μπορεί   να  παρακρατεί ο ΕΛ.Γ.Α.  το οφειλόμενο ποσό, από  προς αποζημιώσεις ειδικότερα και κατ’ εξαίρεση για περιοχές οι οποίες με σχετική απόφαση έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο  ……..

Τροποποίηση διατάξεων  του   ν. 3877/2010 ( Α΄160)

το άρθρο 11  του ν. 3877/2010 τροποποιείται ως ακολούθως:

Η παρ. 1  του άρθρου 11  αντικαθίσταται ως εξής:

 «1.Η καταβολή προς ειδικής  ασφαλιστικής  εισφοράς  όλων των  προηγούμενων  ασφαλιστικών περιόδων αποτελεί προϋπόθεση για  την καταβολή αποζημίωσης  από τον ΕΛ.Γ.Α. σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικά καλυπτόμενων ζημιογόνων αιτίων, κατά τη τρέχουσα ασφαλιστική περίοδο. Η μη καταβολή των  καθυστερούμενων ή ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών καθιστά τον παραγωγό μη δικαιούχο αποζημίωσης ΕΛ.Γ.Α.».

Ειδικά για περιπτώσεις που περιοχές (ΟΤΑ, ΠΕ, ή Περιφέρειες) κηρύσσονται αρμοδίως σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δύναται ο ΕΛΓΑ αυτοβούλως να προβαίνει στην καταβολή πιθανόν οφειλόμενων αποζημιώσεων των παραγωγών των εν λόγω περιοχών μετά τον απαραίτητο συμψηφισμό καθυστερούμενων ή και ληξιπρόθεσμων ειδικών ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΛΓΑ εξαιρουμένων των όποιων εισφορών έχουν ήδη βεβαιωθεί προς είσπραξη αρμοδίως σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στην  παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου.

Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ

Σχόλια