Συνάντηση της Δημάρχου Σκύδρας Κατερίνας Ιγνατιάδου με το Σύλλογο Γονέων Τριών Τέκνων Επαρχίας Έδεσσας

Εκπροσώπους του Συλλόγου Γονέων Τριών Τέκνων Επαρχίας Έδεσσας «Οι Τρεις Ιεράρχες» υποδέχθηκε στο Δημαρχείο Σκύδρας, την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019, η Δήμαρχος Κατερίνα Ιγνατιάδου με τους συνεργάτες της.

Το Σύλλογο εκπροσώπησαν οι εξής: Σταύρος Πουρτουλίδης – Πρόεδρος, Λάζαρος Τσιτλακίδης – Αντιπρόεδρος και το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Δέσποινα Δημοπούλου.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η κατάθεση και η συζήτηση αιτημάτων του Συλλόγου Τριτέκνων προς το Δήμο Σκύδρας, όπως  η οικονομική ενίσχυση της οικογένειας  για την κάλυψη μέρους των εξόδων που προκύπτουν από τη γέννηση του τρίτου παιδιού, η αντιμετώπιση των τριτέκνων οικογενειών ως πολύτεκνων οικογενειών μέσω των διαφόρων δράσεων του Δήμου, η συμβολή του Δήμου σε δράσεις του Συλλόγου, προτάσεις για τη λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σε σχέση με θέματα των τριτέκνων οικογενειών.

Η Δήμαρχος Σκύδρας δήλωσε ότι όπως με ευαισθησία μέχρι τώρα αντιμετώπισε ο Δήμος και η Δημοτική Αρχή  τα θέματα των τριτέκνων – πολυτέκνων οικογενειών που διαμένουν στο Δήμο Σκύδρας, όπως είναι η απόφαση της μείωσης των δημοτικών τελών καθαριότητας και τελών ύδρευσης – αποχέτευσης και η στήριξη των άπορων πολιτών και οικογενειών του Δήμου, έτσι  θα εξετάσει όλα τα αιτήματα και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα  θα εξαντλήσει τα περιθώρια για την ικανοποίησή τους με βάση και τα οικονομικά δεδομένα.

Η αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και η στήριξη της οικογένειας αποτελούν βασικό συντελεστή για την ενδυνάμωση της κοινωνικής και της οικονομικής μας συνοχής.

Σχόλια