Ο Λάκης Βασιλειάδης συνεχάρη τον Υφ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Γιάννη Τσακίρη για την ενεργειακή αναβάθμιση των Νοσοκομείων Πέλλας

Ένταξη της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

Εγκρίθηκε μια πολύ σημαντική δράση, ύψους περίπου 4,5 εκατ. Ευρώ, αναβάθμισης του Γενικού Νοσοκομείου Πέλλας. Η δράση αφορά και τις δύο νοσηλευτικές μονάδες Γιαννιτσών και Έδεσσας και πρόκειται για ενεργειακή αναβάθμιση των νοσοκομειακών μονάδων με παράλληλη παραγωγή ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών.

Συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις που δρομολογούνται και για τις δύο νοσοκομειακές μονάδες αφορούν σε:

  • Προμήθεια & εγκατάσταση κεντρικού συστήματος ενεργειακής διαχείρισης κτηρίων (BEMS)
  • Αντικατάσταση λαμπτήρων – φωτιστικών με νέα τεχνολογίας LED αντίστοιχης απόδοσης
  • Κατασκευή συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης και εγκατάσταση νέων κουφωμάτων αλουμινίου και υαλοπινάκων ενεργειακού τύπου
  • Αντικατάσταση Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων στα χειρουργεία με νέες σύγχρονες με υψηλή ενεργειακή απόδοση
  • Προμήθεια & εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων με την μέθοδο του συμψηφισμού ενέργειας (net metering)
  • Προμήθεια & εγκατάσταση νέων ακτινολογικών μηχανημάτων

Για τη νοσοκομειακή μονάδα Γιαννιτσών προβλέπεται επίσης:

  • Αντικατάσταση εξοπλισμού λεβητοστασίου
  • Αντικατάσταση κεντρικών ψυκτών αέρα-νερού, με νέους υψηλής ενεργειακής απόδοσης

Για τη νοσοκομειακή μονάδα Έδεσσας προβλέπεται επίσης:

  • Εγκατάσταση νέου λέβητα και θερμοδοχείων για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης
  • Προμήθεια & εγκατάσταση ημικεντρικού συστήματος κλιματισμού μεταβλητής παροχής ψυκτικού (VRV)

Στις δραστηριότητες τη πράξης συμπεριλαμβάνονται επίσης συμβουλευτικές υπηρεσίες και η έκδοση των τελικών Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Σε συνάντηση που είχε ο Βουλευτής Πέλλας Λάκης Βασιλειάδης συνεχάρη τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Γιάννη Τσακίρη αλλά και την Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΑ & ΕΚΤ κα. Νίκη Δανδόλου και για τις ενέργειές τους και των υφιστάμενων υπηρεσιών τους. Τόνισε πως είναι σημαντικό οι χρηματοδοτήσεις τέτοιων έργων που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών και δη των ασθενών να εγκρίνονται γρήγορα και εξέφρασε την ικανοποίησή του που η ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης συμμερίζεται τις ανάγκες αυτές.

Σχόλια