ΚΠ ΟΡΑΜΑ: Συναντήσεις Δικτύωσης και Συνεργασίας με Φορείς Ψυχο-κοινωνικών Υπηρεσιών και με την Αν/τρια Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πέλλας

Την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019 πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πρόληψης «Όραμα» συνάντηση Δικτύωσης και Συνεργασίας με υπαλλήλους (Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχολόγους) από τα Κέντρα Κοινότητας των τεσσάρων Δήμων (Έδεσσας, Πέλλας, Σκύδρας, Αλμωπίας) της Π.Ε. Πέλλας.

Στόχοι της συνάντησης ήταν η γνωριμία και η δικτύωση μεταξύ των υπηρεσιών, η κατανόηση του εύρους των παρεχόμενων υπηρεσιών της κάθε δομής και η ενίσχυση της μεταξύ τους συνεργασίας, τόσο μέσα από κοινές δράσεις, όσο και μέσα από τη συμπληρωματικότητα των δράσεων.

Ήταν μια πολύ χρήσιμη συνάντηση γιατί τα Κέντρα Κοινότητας είναι μια καινούρια Κοινωνική Δομή και η συνεργασία των Υπηρεσιών μεταξύ τους μόνο οφέλη μπορεί να έχει για τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, αλλά και γενικότερα για τους πολίτες των τεσσάρων Δήμων της Π.Ε. Πέλλας.

Την Πέμπτη 4 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε επίσης στο Κέντρο Πρόληψης συνάντηση Δικτύωσης και Συνεργασίας με τις Επιστημονικά Υπεύθυνες των υπόλοιπων Κέντρων Πρόληψης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας στα πλαίσια της κατάρτισης νέου 5ετούς σχεδιασμού δράσεων των Κέντρων Πρόληψης στον ΟΚΑΝΑ, αλλά και της γενικότερης συνεργασίας που έχουν τα Κ.Π. της Κ. Μακεδονίας, εδώ και 17 χρόνια.

Ακολούθησε συνάντηση όλων των Επιστημονικά Υπ. με την Αν/τρια Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πέλλας κα Α. Αθανασιάδου-Αηδονά κατά την οποία δόθηκε η δυνατότητα να παρουσιαστεί το σημαντικό έργο που επιτελούν τα Κέντρα Πρόληψης, οι ευρωπαϊκές διακρίσεις που έχουν αποσπάσει, αλλά και μια προσπάθεια περαιτέρω ενδυνάμωσης της συνεργασίας με την Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας και τις υπηρεσίες που ανήκουν στην αρμοδιότητά της. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σ’ ένα πολύ ζεστό και φιλόξενο κλίμα.

Σχόλια